Profesionální služby

Služby, které Vám nabízíme, zajišťují veškeré potřebné kroky k tomu, abyste získali nutné informace, fotografie, audio video záznamy, data, prověrky, nebo jiné důkazní materiály.  Dále zajišťujeme činnosti zahrnující sledování, monitorování, prověřování, ochranu, vyhledávání a pátrání po osobách, či věcech, nebo odhalování odposlouchávajících zařízení.  To vše provádí naši detektivové v největší diskrétnosti a profesionalitě za pomocí našich dlouholetých zkušeností a nejmodernější techniky, nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Vyhledávání odposlechů

Vyhledávání odposlechůMáte podezření na to, že Vás někdo odposlouchává? Že někdo chce Vaše soukromé, interní a choulostivé informace použít proti Vám, proti rodině nebo proti Vaší firmě? Může se tak jednat o hrozbu v podobě vydírání, nekalých praktik konkurenčního boje a dalších způsobů, jak ohrozit Vás, Vaše nejbližší nebo Vaši kariéru. I proto jsou tu naši detektivové, kteří takové obavy prověří a v případě, že se ukážou jako opodstatněné, tak zařízení, jakým je odposlech (či jiná forma narušení Vašeho soukromí) za pomocí nejmodernějších technologíí odhalí a eliminují.