Profesionální služby

Služby, které Vám nabízíme, zajišťují veškeré potřebné kroky k tomu, abyste získali nutné informace, fotografie, audio video záznamy, data, prověrky, nebo jiné důkazní materiály.  Dále zajišťujeme činnosti zahrnující sledování, monitorování, prověřování, ochranu, vyhledávání a pátrání po osobách, či věcech, nebo odhalování odposlouchávajících zařízení.  To vše provádí naši detektivové v největší diskrétnosti a profesionalitě za pomocí našich dlouholetých zkušeností a nejmodernější techniky, nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Sledování osob a věcí

Sledování osob a věcíV případě sledování osob je účelem této detektivní činnosti získat informace o osobě, jež je cílem sledování a to v podobě detailního popisu: pohybu této osoby v objednatelem zadaný čas, činnosti již v tuto dobu sledovaná osoba konala, případně dalších podrobností, které mohou být s objednavatelem individuálně prodiskutovány.

V případě sledování věcí se jedná o činnost, do které spadá monitorování a zároveň ochrana předmětů před možným útokem nebo pokusem krádeže.

Zároveň je možné využít našich služeb i k vyhledání dané osoby či věci.