Profesionální služby

Služby, které Vám nabízíme, zajišťují veškeré potřebné kroky k tomu, abyste získali nutné informace, fotografie, audio video záznamy, data, prověrky, nebo jiné důkazní materiály.  Dále zajišťujeme činnosti zahrnující sledování, monitorování, prověřování, ochranu, vyhledávání a pátrání po osobách, či věcech, nebo odhalování odposlouchávajících zařízení.  To vše provádí naši detektivové v největší diskrétnosti a profesionalitě za pomocí našich dlouholetých zkušeností a nejmodernější techniky, nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Pátrání po osobách a věcech

Pátrání po osobách a věcechV případě pátrání po osobě (osobách), či věci (věcech) je účelem této detektivní činnosti získat co nejvíce informací o subjektu, po kterém se pátrá a zvolit pak nejvhodnější strategii a kroky, které naše detektivy k dané věci, či osobě dovedou. V případě pátrání je nezbytně nutné využít zkušeností, instinktu a patřičných vazeb na zdroje informací, kterými naši detektivové samozřejmě disponují a jsou s nimi v nepřetržitém kontaktu.