Profesionální služby

Služby, které Vám nabízíme, zajišťují veškeré potřebné kroky k tomu, abyste získali nutné informace, fotografie, audio video záznamy, data, prověrky, nebo jiné důkazní materiály.  Dále zajišťujeme činnosti zahrnující sledování, monitorování, prověřování, ochranu, vyhledávání a pátrání po osobách, či věcech, nebo odhalování odposlouchávajících zařízení.  To vše provádí naši detektivové v největší diskrétnosti a profesionalitě za pomocí našich dlouholetých zkušeností a nejmodernější techniky, nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

Firemní prověrky

Firemní prověrkyNaše detektivní služby zahrnují také prověřování lidí, kteří buď ve vaší firmě pracují, zastávají v ní určitou funkci, podílí se na jejím vedení a růstu, nebo s Vaší firmou mají jiný vztah. Může se jednat o dodavatele, či odběratele, atd. Stupeň prověřování takových lidí se většinou odvíjí od pracovního zařazení, či pozice a v návaznosti na to také od míry rizika, odpovědnosti, přístupu k interním informacím, které jeho funkce umožňuje. Samotná firemní prověrka je nástrojem, jak lze zajistit zdravý růst a rozvoj Vaší společnosti, jak se ujistit, že lidé, kteří tvoří Váš tým jsou lidé na správných místech bez nekalých úmyslů, či kontroverzní minulosti a jak předcházet nepříjemným událostem, které by mohly vzejít z jednání těchto neprověřených lidí.

Prověříme pro Vás informace jako jsou: trestní bezúhonost, minulá zaměstnání a reference, dosažené vzdělání a praxe v oboru, prověření rodinných poměrů a pověsti, bezdlužnosti, kontakty a stýkání se s osobami z konkurenčních firem a všechny informace o negativních vlivech ohrožujících nejen pověst a dobré jméno Vaší společnosti, ale působících na výkon prověřovaného a na správně odvedenou práci, kterou jeho pozice ve Vaší firmě obnáší (požívání alkoholu, drog, hraní hazardních her, navštěvování erotických podniků, atd)