Profesionální služby

Služby, které Vám nabízíme, zajišťují veškeré potřebné kroky k tomu, abyste získali nutné informace, fotografie, audio video záznamy, data, prověrky, nebo jiné důkazní materiály.  Dále zajišťujeme činnosti zahrnující sledování, monitorování, prověřování, ochranu, vyhledávání a pátrání po osobách, či věcech, nebo odhalování odposlouchávajících zařízení.  To vše provádí naši detektivové v největší diskrétnosti a profesionalitě za pomocí našich dlouholetých zkušeností a nejmodernější techniky, nejen na území ČR, ale i v zahraničí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR

Zpracovávání účetnictví a daňové evidence

Nabídka pro obecní / městské úřady
Nastavení pravidel v souladu s nařízením Rady EU 2016/679

1. Seminář GDPR

Školení cca. 6 h pro vedoucí oddělení, personální, ekonomické, IT místo: Vaše zasedací místnost
Desatero největších změn dle GDPR:

 • 1) Nové pojmy
  (např. zvláštní kategorie osobních údajů „citlivé údaje“, pseudonymizace, profilování, závazná podniková pravidla, služba informační společnosti …)
 • 2) Souhlas se zpracováním osobních údajů
  (zpřísnění podmínek pro získání souhlasu, pravidla pro nezletilé osoby …)
 • 3) Univerzální územní působnost
  (aplikovatelnost nařízení pro správce i mimo EU)
 • 4) Rozšíření práv subjektů údajů
  (přenositelnost osobních údajů, právo být zapomenut, právo na první bezplatnou kopii osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů …)
 • 5) Detailnější zajištění bezpečnosti
  (vhodná technická a organizační opatření: šifrování, pseudonymizace, schopnost zajistit obnovu a dostupnost osobních údajů, pravidelné kontrolní procesy …)
 • 6) Ohlašování incidentů
  (povinnost ohlašovat incidenty Úřadu pro ochranu osobních údajů incidenty, nejpozději do 72 hodin …)
 • 7) Záznamy o činnostech zpracování
  (detailnější interní záznamy o zpracování osobních údajů …)
 • 8) Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  (předchozí konzultace s dozorovým úřadem, povinnost vypracovat dopady na ochranu osobních údajů …)
 • 9) Pověřenec ochrany osobních údajů – Data Protection Officer (DPO)
  (povinnost v některých případech jmenovat uvnitř společnosti DPO nebo takovou osobu externě zajistit …)
 • 10) Obrovské pokuty za porušení GDPR
  (až 20.000.000,- Euro nebo do výše 4 % celosvětového obratu …)

2. Bezpečnostní audit ochrany osobních údajů

 • zmapování všech procesů týkajících se zpracování osobních údajů, které bude mít formu evidence vyžadované nařízením
 • navrhneme záznamy o činnostech zpracování
 • kontrola základních dokumentů týkajících se těchto aktivit (vzorové pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, bezpečnostní směrnice, zásady zpracování osobních údajů, poučení zaměstnanců, smlouvy s dodavateli zpracovávajícími údaje)
 • nastavíme vnitřní procesy a zajistíme vnitřní dokumentaci
 • proškolíme pověřence pro ochranu osobních údajů
 • zpracujeme a dodáme posouzení vlivu na osobní údaje
 • identifikování nedostatků a doporučení k jejich odstranění
 • zajistíme srozumitelnost textu zásad zpracování osobních údajů v souladu s GDPR
 • navrhneme technická a organizační opatření
 • kategorizujeme bezpečnostní opatření v závislosti na riziku zpracování
 • stanovíme pravidla pro přístup k datům, logování, pseudonymizaci, šifrování
 • zajistíme mechanismus detekce incidentů
 • revidujeme vztahy mezi správcem a zpracovatelem v souladu s GDPR
 • kontrolujeme interní mechanismy pro předávání osobních údajů do zahraničí
 • stanovíme postupy pro případ incidentů s osobními údaji včetně ohlášení ÚOOÚ.